Contacts

ADDRESS: Center for Accounting Studies of Xiamen University

Jiageng Building 2, Xiamen University,Fujian, PR China 361005

TEL: (86-592)2181523 FAX: 86-592-218520 

EMAIL: cas@xmu.edu.cn

WEB: http://cas.xmu.edu.cn